Farfar Anders Gustavsson  

Tillbaka

 


Först var det min far sedan blev det en farfar och sedan blev det så många fler, för så är det att släktforska. Alla möjliga namn och platser hittar ni i den här länken med startnamnet, min farfar Anders Gustavsson f. 1875. Men på denna sida börjar jag med min far Olof August Gustavsson f. 1906 och längst ner finns intressant läsning om Svinhuvudsläkten som denna förgrening går till. Mycket nöje!
 
Följande information har jag fått från släktforskare Nils-Gunnar i Falun.

$1Limmersten, Dag, Stockholm, "Död före 1601. Har Torkil Olofsson och Ragnild som föräldrar. Var bergsman och ägde jämte sina bröder egendomen Främby vid Stora Kopparberget, vilken de 1552
sålde till Gustav I, som innehade den till 1556. Daniel som därefter bodde på Risholen. 

Till Främmandeby(Främby) i Kopparbergs sn; Adlad 22/6 1581 av Johan III, och fick till vapen ett vitt svinhuvud i rött fält i skölden och på hjälmen ett rött svinhuvud; Bodde på den gamla gården Kniva vid Kopparberget. - Gift 1:o med Anna Margareta Jönsdotter, dotter av häradshövdingen över hela Dalarne Jöns Persson på Risholm, adlad 20/7 1561 med en halv älg i vapnet, och Margareta Hansdotter, av gamla Svinhuvudsläkten, sondotter till stamfadern för adl. ätten Svinhuvud av Qvalstad, nr 145, landsdomaren i Dalarne Per Jönsson skrivare; Gift 2:o med Brita Månsdotter i hennes 1:a gifte (g. 2:o före 1601 20/1 m. bergsmannen Christoffer Olofsson, adlad [Gyllenkloster] 1621 20/1, men ej introducerad i hans 2:a gifte), död 24/7 1614 och begravd i Falu kyrka, dotter av fogden Måns Knutsson (Roos af Hjelmsäter, nr 51) och Christina Gregorsdotter (rött lejon).

Ätterna Svinhufvud och deras historia, Elisabet Hemström, sidan 8 "Jöns Perssons och Margareta Hansdotters dotter Anna gifte sig, troligen på
1530-talet, med bergsmannen Daniel Torkelsson. Deras barn upptog svinhuvudvapnet efter mormodern och blev därmed den första generationen av den ätt som sedan fick namnet Svinhufvud i Västergötland. Daniel Torkelsson hade blivit adlad av Johan III 1581, men det var först sonsonen Carl Jönsson som sökte introduktion på Riddarhuset.


Daniel Torkelsson var son till en förmögen skräddare och bergsman Torkel Andersson på Hästberg men ägde också en gård i Främby. Där bodde
han till 1551, då Gustav Vasa bytte till sig både hans och svärfaderns Främby-gårdar för att göra dem till en kunglig avelsgård. Daniel och hans familj flyttade då till Risholn. Efter fem år avvecklades dock kronobruket och gårdarna återgick till de ursprungliga ägarna. I skattelängden från Älvsborgs lösen 1571 finner man Daniel Torkelsson i Främby igen, med en förmögenhet taxerad till 799 1/2 mark. Däri ingick även boskapen, bestående av 17 nötkreatur, 12 getter, 5 får och 3 svin.

Ett tiotal år senare hade Daniel lämnat Främby till sina vuxna söner Jöran, Erik och Jöns möjligen också en Hans, som finns antecknad där i
kopparlängden 1585 men i övrigt är okänd. Själv hade Daniel flyttat till Gammelgården i Kniva, som tillhörde hans nya hustru Brita Månsdotter (Roos af Hjelmsäter) - en dam med förnäma anor ända ner till kejsar Karl den Store. Hon var född på Kinnekulle i Västergötland, men hennes mor Christina Gregersdotter hade varit bördig till Gammelgården. Morfadern Greger Ulfsson var bror med Hans Jeppessons första hustru Kerstin Ulfsdotter.

Förmodligen bodde Daniel och Brita på Gammelgården livet ut. Därefter gick gården i arv till dottern Kerstin, gift med bergsmannen Carl Eriksson, och sedan till deras ättlingar i flera generationer. Familjens närmaste granne på 1590-talet var bergsmannen Olof Markvardsson, vars lille son Jöran så småningom blev känd som "den svenska skaldekonstens fader" Georg Stiernhielm. Tack vare detta är den sedan länge övergivna Gammelgårdens läge ännu känt och en del husgrunder bevarade."

Internet, Anbytarforum, Gunnar Hedlunds antavla, 22 mars 2000, Bo Lindwall och Håkan Skogsjö "Bergsman i Främby, St Kopparberg sn. nämnd
1543-1581, adlad 1581. Ägde en hel fjärding i Falu koppargruva. "