Tillbaka

 

 

Här en enkel förklaring till vilka länsbokstäver Sverige har och vilket län de tillhör samt länkar till vilka socknar som tillhör varje län. Klicka på den understrukna texten.  Sidan uppdateras eftersom och efter hur tiden räcker till.  Om något fel upptäcks berätta gärna det.

  Läns
bokstav
Län Resistentstad   Läns
bokstav
Län Resistentstad
  AB Stockholms län Stockholm   N Hallands län Halmstad
  C Uppsala län Uppsala   O Västra Götalands län Göteborg
  D Södermanlands län Nyköping   S Värmlands län Karlstad
  E Östergötlands län Linköping   T Örebro län Örebro
  F Jönköpings län Jönköping   U Västmanlands län Västerås
  G Kronobergs län
 Växjö
  W Dalarnas län Falun
  H Kalmar län Kalmar   X Gävleborgs län Gävle
  I Gotlands län Visby   Y Västernorrlands län Härnösand
  K Blekinge län Karlskrona   Z Jämtlands län Östersund
  M Skåne län Malmö   AC Västerbottens län Umeå
          BD Norrbottens län Luleå